Rotatil & Rotovator

• Rototiller ve Rotovator ;Pulluk, diskaro, goble, çizel gibi aletlerle pek çok işlemlerle hazırlanması gereken tohum yatağını bir defada hazırlayarak zamandan, yakıttan, ekipman yatırımından, tamir ve bakım masrafından tasarruf sağlar. • PROKENMAKS rototiller ve rotovatörlerde ;Şanzıman kutusunda dört değişik dişli sayesinde istenilen devir hızını bıçaklara iletebilme seçeneğiyle toprağın daha kolay parçalanmasını sağlayan düzenek bulunmaktadır. • Prokenmaks rotoliller özel patlatma ayakları ile toprağı patlatarak taban taşı oluşumunu önler. • Başka hiç bir ekipmana ihtiyaç duymadan ve toprak yapısını bozmadan toprağı işlediği gibi, toprak üstündeki bitki atıklarınıda parçalayıp toprağa karıştırarak toprağın humus oranınıda artırır. • Ülkemizde yeni teşvik edilen gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan anıza ekim işlemi için en ideal, en çabuk ve en ucuz toprak işleme ve tohum yatağı hazrılama makinasıdır. • Merdanesi ile toprağa bası uygulayarak topraktaki nemin kaybolmasını önler.