Rotatiller Rotatiller Rotatiller Rotatiller
Rotatiller

• Rototiller ve Rotovator ;Pulluk, diskaro, goble, çizel gibi aletlerle pek çok işlemlerle hazırlanması gereken tohum yatağını bir defada hazırlayarak zamandan, yakıttan, ekipman yatırımından, tamir ve bakım masrafından tasarruf sağlar. 

• PROKENMAKS rototiller ve rotovatörlerde ;Şanzıman kutusunda dört değişik dişli sayesinde istenilen devir hızını bıçaklara iletebilme seçeneğiyle toprağın daha kolay parçalanmasını sağlayan düzenek bulunmaktadır.

• Prokenmaks rotoliller özel patlatma ayakları ile toprağı patlatarak taban taşı oluşumunu önler. 

• Başka hiç bir ekipmana ihtiyaç duymadan ve toprak yapısını bozmadan toprağı işlediği gibi, toprak üstündeki bitki atıklarınıda parçalayıp toprağa karıştırarak  toprağın humus oranınıda artırır. 

• Ülkemizde yeni teşvik edilen gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan anıza ekim işlemi için en ideal, en çabuk ve en ucuz toprak işleme ve tohum yatağı hazrılama makinasıdır. 

• Merdanesi ile toprağa bası uygulayarak topraktaki nemin kaybolmasını önler